ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ค้นหาสินค้า


  [Help]
dot
dot
ตะกร้าสินค้า
dot
จำนวน : 0 ชิ้น
ราคา : 0.00
bullet ดูสินค้า
bullet ชำระเงิน
dot
รายการสินค้าทั้งหมด
dot
หนังสือแบบเรียน
แบบฝึกหัด
คู่มือครู (แผนการจัดการเรียนรู้)
สื่อการเรียนการสอน
หนังสือ / สื่อเสริมการเรียนรู้
อื่นๆ
dot
สมัครรับข่าวสาร

dot


Eduzone Co., Ltd.


กิจกรรมอบรมประจำปีและอบรมย่อย > อบรม ณ โรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล” อ. เสาไห้ จ. สระบุรี

อบรม ณ โรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล” อ. เสาไห้ จ. สระบุรี

อบรม ณ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" อ. เสาไห้ จ. สระบุรี

 

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2561 บริษัท เอ็ดดูโซน จำกัด ร่วมกับ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเสาไห้ วิมลวิทยานุกูล อ. เสาไห้ จ. สระบุรี ได้จัดงานอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ (Professional Learning Community - PLC) เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ” ให้แก่อาจารย์ผู้สอนภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนเสาไห้ วิมลวิทยานุกูล และโรงเรียนใกล้เคียง โดยมีอาจารย์สุมาลี ทิมเจริญ อาจารย์กาญจนวัลย์ ชุ่มใจ และอาจารย์ชมพูนุท ศรีสุวรรณธัช  เป็นวิทยากรในการอบรม ภายในงานได้รับเกียรติจาก ผอ.อิทธิเดช คุลี  ผู้อำนวยการโรงเรียนเสาไห้ วิมลวิทยานุกูล เป็นประธานเปิดงาน


Copyright © 2014-2016 All Rights Reserved.