ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ค้นหาสินค้า


  [Help]
dot
dot
ตะกร้าสินค้า
dot
จำนวน : 0 ชิ้น
ราคา : 0.00
bullet ดูสินค้า
bullet ชำระเงิน
dot
รายการสินค้าทั้งหมด
dot
หนังสือแบบเรียน
แบบฝึกหัด
คู่มือครู (แผนการจัดการเรียนรู้)
สื่อการเรียนการสอน
หนังสือ / สื่อเสริมการเรียนรู้
อื่นๆ
dot
สมัครรับข่าวสาร

dot


Eduzone Co., Ltd.


กิจกรรมอบรมประจำปีและอบรมย่อย

ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 28 พฤศจิกายน 2016
ชื่ออัลบั้ม : งานอบรมเชิงปฎิบัติการประจำปี (Eduzone's Annual Teacher Training)
รายละเอียด:


งานอบรมเชิงปฎิบัติการประจำปี

(Eduzone's Annual Teacher Training)


เมื่อวันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2559 บริษัท เอ็ดดูโซน จำกัด ร่วมกับ บริษัท แม็คมิลแลน พับลิชเชอส์ (ประเทศไทย) จำกัด (Macmillan Publishers Thailand) ได้จัดงานอบรมเชิงปฏิบัติ
การประจำปี 2559 สำหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษในระดับมัธยมศึกษาทั่วประเทศในหัวข้อ

“การจัดกิจกรรมการสอนฟัง พูด อ่าน เขียน ในชั้นเรียน ที่มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับ CEFR  (ระดับ A2 และ B1), ทักษะในศตวรรษที่ 21 (3R & 7C) และการสอนภาษาแบบสื่อสาร (CLT)”

“Aligning 21st century skills with CEFR: Developing communicative abilities through  the four language skills and Communicative Language Teaching (CLT)”

การอบรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่
อให้ครูผู้สอนได้รับความรู้/เทคนิคการสอนใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์และสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน ซึ่งครูผู้สอนสามารถนำความรู้/เทคนิคดังกล่าวไปปรับใช้ได้จริงในชั้นเรียน ทั้งในด้านการเตรียมการสอน การสร้างสรรค์กิจกรรมการเรียนการสอน รวมถึงการประเมินผลอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับจุดประสงค์/จุดมุ่งหมาย ของสถานศึกษา และบรรลุผลตามเป้าหมายที่ต้องการ

วิทยากรในการอบรมได้แก่ Mr. Paul Gibson และ Mr. Derek Spafford จากสำนักพิมพ์ แม็คมิลแลน โดยวิทยากรทั้งสองเป็นผู้มี
ประสบการณ์ด้านการสอนภาษาอังกฤษในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียมากว่า 10 ปี และมีความเชี่ยวชาญในการออกแบบและสร้างสรรค์กิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะของผู้เรียนซึ่งใช้ภาษาอังกฤษ เป็นภาษาต่างประเทศ รวมถึงเทคนิควิธีการในการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร

การอบรมนี้จัดขึ้น ณ ห้องเพชรไพลิน ชั้น 11 โรงแรมวินเซอร์ สวีทส์ สุขุมวิท 20

บริษัท เอ็ดดูโซน และบริษัท แม็คมิลแลน พับลิชเชอส์ (ประเทศไทย) ขอขอบพระคุณอาจารย์ทุกท่านที่
สละเวลามาร่วมงานอบรมของเราในครั้งนี้นะคะ

แล้วพบกันใหม่ปีหน้านะคะ

จำนวนรูป : 291 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 7 มีนาคม 2019
ชื่ออัลบั้ม : อบรม ณ โรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล” อ. เสาไห้ จ. สระบุรี
รายละเอียด:

อบรม ณ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" อ. เสาไห้ จ. สระบุรี

 

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2561 บริษัท เอ็ดดูโซน จำกัด ร่วมกับ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเสาไห้ วิมลวิทยานุกูล อ. เสาไห้ จ. สระบุรี ได้จัดงานอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ (Professional Learning Community - PLC) เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ” ให้แก่อาจารย์ผู้สอนภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนเสาไห้ วิมลวิทยานุกูล และโรงเรียนใกล้เคียง โดยมีอาจารย์สุมาลี ทิมเจริญ อาจารย์กาญจนวัลย์ ชุ่มใจ และอาจารย์ชมพูนุท ศรีสุวรรณธัช  เป็นวิทยากรในการอบรม ภายในงานได้รับเกียรติจาก ผอ.อิทธิเดช คุลี  ผู้อำนวยการโรงเรียนเสาไห้ วิมลวิทยานุกูล เป็นประธานเปิดงาน

จำนวนรูป : 8 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 15 มิถุนายน 2017
ชื่ออัลบั้ม : งานอบรม “Teaching the Four Skills” ณ โรงเรียนวัดสิงห์ จ. ชัยนาท
รายละเอียด:


อบรม “Teaching the Four Skills”
ณ โรงเรียนวัดสิงห์ จ. ชัยนาทเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2560 บริษัท เอ็ดดูโซน จำกัด ร่วมกับ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศโรงเรียนวัดสิงห์ อ. วัดสิงห์ จ. ชัยนาท ได้จัดงานอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “Teaching the Four Skills” (ช่วงเช้า) และ “A framework for integrating thinking skills (ช่วงบ่าย) ให้แก่อาจารย์ผู้สอนภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนวัดสิงห์ จ.ชัยนาท, โรงเรียนโคกตูมวิทยา จ.ลพบุรี และ โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม จ.ลพบุรี โดยมี Mr. Derek Spafford จาก Macmillan Publishers Thailand เป็นวิทยากรในการอบรม ภายในงานได้รับเกียรติจาก ผอ.วสุกานต์ ธีรภัทกร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสิงห์ เป็นประธานเปิดงาน

จำนวนรูป : 17 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 11 มิถุนายน 2017
ชื่ออัลบั้ม : งานอบรม ณ โรงเรียนบางปลาม้า “สูงสุมารผดุงวิทย์” จ. สุพรรณบุรี
รายละเอียด:


อบรม ณ โรงเรียนบางปลาม้า สูงสุมารผดุงวิทย์
จ. สุพรรณบุรีเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2560 บริษัท เอ็ดดูโซน จำกัด ร่วมกับ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนบางปลาม้า สูงสุมารผดุงวิทย์จ. สุพรรณบุรี ได้จัดงานอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับอาจารย์ผู้สอนภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษา ในหัวข้อ “Motivational Techniques for High School Students” โดยมี Mr. Paul Gibson จาก Macmillan Publishers Thailand เป็นวิทยากรในการอบรม ภายในงานได้รับเกียรติจาก ผอ.วิชิต จับแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบางปลาม้า สูงสุมารผดุงวิทย์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน

จำนวนรูป : 9 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 23 มีนาคม 2017
ชื่ออัลบั้ม : งานอบรม ณ โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี
รายละเอียด:


อบรม ณ โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี


เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2560 บริษัท เอ็ดดูโซน จำกัด ร่วมกับ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ได้จัดงานอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับอาจารย์ผู้สอนภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษา ในหัวข้อ “Teaching the 4 Skills with a Communicative Speaking Focus” (ช่วงเช้า) และ "Understanding and Incorporating the CEFR into
Reading and Writing Lessons” (ช่วงบ่าย) โดยมี Mr. David Persey จาก National Geographic Learning เป็นวิทยากรในการอบรม ภายในงานได้รับเกียรติจาก
รองผู้อำนวยการ เบญจมินทร์ ยิ้มมิ่ง เป็นประธานเปิดงาน

จำนวนรูป : 29 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 13 มีนาคม 2017
ชื่ออัลบั้ม : งานอบรม ณ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จ.สุพรรณบุรี
รายละเอียด:


อบรม ณ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จ.สุพรรณบุรีเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2560 บริษัท เอ็ดดูโซน จำกัด ร่วมกับ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จ.สุพรรณบุรี ได้จัดงานอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับอาจารย์ผู้สอนภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษา ในหัวข้อ
“Teaching the Four Skills” (ช่วงเช้า) และ “Using and Integrating CEFR into Teaching 4 Skills” (ช่วงบ่าย) โดยมี Mr. Derek Spafford จาก Macmillan Publishers Thailand เป็นวิทยากรในการอบรม ภายในงานได้รับเกียรติจาก ผอ.ประเสริฐ สุนทรเนตร ผู้อำนวยการโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย เป็นประธานเปิดงาน

จำนวนรูป : 4 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 27 กุมภาพันธ์ 2017
ชื่ออัลบั้ม : งานอบรมอาจารย์ชาวต่างชาติ ณ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร
รายละเอียด:


อบรมอาจารย์ชาวต่างชาติ ณ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร


เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 บริษัท เอ็ดดูโซน จำกัด ร่วมกับ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร ได้จัดงานอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับอาจารย์ชาวต่างชาติ ในหัวข้อ Teaching in English in the 21st Century (ช่วงเช้า) และ CEFR - From Theory to Implementation (ช่วงบ่าย) โดยมี Mr. David Persey จาก National Geographic Learning เป็นวิทยากรในการอบรม ภายในงานได้รับเกียรติจาก ผอ.ศิริพันธุ์ พรหมพินิจ
ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิสารพิทยากร เป็นประธานกล่าวเปิดงาน

จำนวนรูป : 23 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 26 ธันวาคม 2016
ชื่ออัลบั้ม : งานอบรม ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง)
รายละเอียด:


อบรม ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง)เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2559 บริษัท เอ็ดดูโซน จำกัด ร่วมกับ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) ได้จัดงานอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับอาจารย์ผู้สอนในระดับมัธยมศึกษา ในหัวข้อ “Motivational Techniques for High School Students” โดยมี Mr. Paul Gibson จาก Macmillan Publishers Thailand เป็นวิทยากรในการอบรม

จำนวนรูป : 5 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 5 ตุลาคม 2016
ชื่ออัลบั้ม : งานอบรม ณ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
รายละเอียด:


อบรม ณ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย


เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2559 บริษัท เอ็ดดูโซน จำกัด ร่วมกับ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ได้จัดงานอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับอาจารย์ผู้สอนภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษา ในหัวข้อ “Successful Teaching Techniques for Large Classes” โดยมี Mr. David Persey จาก National Geographic Learning เป็นวิทยากรในการอบรม

จำนวนรูป : 9 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 20 สิงหาคม 2016
ชื่ออัลบั้ม : งานอบรม ณ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
รายละเอียด:


อบรม ณ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย


เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2559 บริษัท เอ็ดดูโซน จำกัด ร่วมกับ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ได้จัดงานอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับอาจารย์ผู้สอนในระดับมัธยมศึกษา ในหัวข้อ “Motivational Techniques for High School Students” โดยมี Mr. Paul Gibson จาก Macmillan Publishers Thailand เป็นวิทยากรในการอบรม

จำนวนรูป : 7 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )

1 2  [ถัดไป]
Copyright © 2014-2016 All Rights Reserved.