ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ค้นหาสินค้า


  [Help]
dot
dot
ตะกร้าสินค้า
dot
จำนวน : 0 ชิ้น
ราคา : 0.00
bullet ดูสินค้า
bullet ชำระเงิน
dot
รายการสินค้าทั้งหมด
dot
หนังสือแบบเรียน
แบบฝึกหัด
คู่มือครู (แผนการจัดการเรียนรู้)
สื่อการเรียนการสอน
หนังสือ / สื่อเสริมการเรียนรู้
อื่นๆ
dot
สมัครรับข่าวสาร

dot


Eduzone Co., Ltd.


คู่มือครู Gateway Gold 3icon  
รหัส : 978-616-7778-25-9
ราคาปกติ :  200.00      
รายละเอียดทั้งหมด :

  

คู่มือครูฉบับภาษาไทย

(ทั้งแบบเล่มและแบบไฟล์ word & pdf) 


• แผนการจัดการเรียนรู้รายคาบ
แบบ Backward Design 

• การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ใช
้แนวการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบ WPPPW ซึ่งมีกระบวนการจัดการเรียนการสอน 5 ขั้นตอน คือ ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน (Warm-up) ขั้นนำเสนอ เนื้อหา ทักษะ กระบวนการ (Presentation) ขั้นฝึกเนื้อหา ทักษะ กระบวนการ (Practice) ขั้นการใช้ภาษา (Production) และขั้นสรุปบทเรียน (Wrapping Up) 

• ในแต่ละแผนฯ ยังมีส่วนเสริมต่างๆ เพื่อช่วยครูผู้สอนในการออก
แบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน ได้เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 

• พร้อมเฉลยแบบฝึกหัดของหนังส
ือเรียนและหนังสือแบบฝึกหัด 
รวมทั้ง Audioscripts สำหรับซีดีบันทึกเสียง

 


 

ผู้เรียบเรียง

เพ็ญทิพย์ แม้นทิม และคณะ


รายละเอียดเพิ่มเติม >>คลิก<<หากสนใจ กรุณากรอกรายละเอียดเพื่อติดต่อกลับ
ชื่อ-นามสกุล :  *
เบอร์โทรศัพท์ :  *
ชื่อโรงเรียน :  *
ข้อความ :


Copyright © 2014-2016 All Rights Reserved.