ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ค้นหาสินค้า


  [Help]
dot
dot
ตะกร้าสินค้า
dot
จำนวน : 0 ชิ้น
ราคา : 0.00
bullet ดูสินค้า
bullet ชำระเงิน
dot
รายการสินค้าทั้งหมด
dot
หนังสือแบบเรียน
แบบฝึกหัด
คู่มือครู (แผนการจัดการเรียนรู้)
สื่อการเรียนการสอน
หนังสือ / สื่อเสริมการเรียนรู้
อื่นๆ
dot
สมัครรับข่าวสาร

dot


Eduzone Co., Ltd.


หนังสือเรียน สุขศึกษาและพลศึกษา ป.2icon  
รหัส : 978-616-7778-35-8
ราคาปกติ :  62.00      
รายละเอียดทั้งหมด :

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา (ป.2)


• สอดคล้องตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

• เนื้อหาครอบคลุมตามสาระ มาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ในหลักสูตร

• มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับสุขลักษณะในการดูแลตนเอง ตลอดจนพฤติกรรมทางสุขภาพ ที่จะทำให้มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง อีกทั้งยังช่วยเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ต่างๆ


ผู้เรียบเรียง

นพ.ประทักษ์ ไพศาลวัชรกิจ และคณะ


จำนวน      


Copyright © 2014-2016 All Rights Reserved.