ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ค้นหาสินค้า


  [Help]
dot
dot
ตะกร้าสินค้า
dot
จำนวน : 0 ชิ้น
ราคา : 0.00
bullet ดูสินค้า
bullet ชำระเงิน
dot
รายการสินค้าทั้งหมด
dot
หนังสือแบบเรียน
แบบฝึกหัด
คู่มือครู (แผนการจัดการเรียนรู้)
สื่อการเรียนการสอน
หนังสือ / สื่อเสริมการเรียนรู้
อื่นๆ
dot
สมัครรับข่าวสาร

dot


Eduzone Co., Ltd.


หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน Bridge 1  
รหัส : 978-616-7662-00-8
ราคาปกติ :  120.00      
รายละเอียดย่อ :
เนื้อหาครอบคลุมทักษะการเรียนรู้ทั้ง 4 คือฟัง พูด อ่าน เขียน ในชุดประกอบด้วย หนังสือแบบเรียน (Student Book), แบบฝึกหัด (Workbook), สื่อประกอบการเรียนการสอน (Audio CD, PowerPoint Presentation, Assessment CD-ROM), คู่มือครูฉบับภาษาไทยทั้งหนังสือและ CD (บรรจุไฟล์ Microsoft Word และ PDF), คู่มือครูฉบับภาษาอังกฤษ (Teacher’s Book)
รายละเอียดทั้งหมด :

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ม.1

ทางสู่ความสำเร็จของการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

• สอดคล้องตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

• เนื้อหาครอบคลุมทักษะการเรียนรู้ทั้ง 4 คือฟัง พูด อ่าน เขียน โดยแต่ละ Unit เชื่อมโยงทักษะต่างๆ เข้าด้วยกัน จึงช่วยให้ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารในสถานการณ์จริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

• เนื้อหาบทเรียนบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆ เช่น วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สังคมศึกษา สุขศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี

• ครบชุดด้วย

- หนังสือแบบเรียน (Student Book)

- แบบฝึกหัด (Workbook)

- สื่อประกอบการเรียนการสอนหลากหลายรูปแบบ ได้แก่ Audio CD, PowerPoint Presentation, Assessment CD-ROM

- คู่มือครูฉบับภาษาไทยทั้งหนังสือและ CD (บรรจุไฟล์ Microsoft Word และ PDF)

- คู่มือครูฉบับภาษาอังกฤษ (Teacher’s Book)

เนื้อหาแผนการจัดการเรียนรู้ครบสมบูรณ์ด้วยมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดเป้าหมายการเรียนรู้ คำถามสำคัญ สิ่งที่ต้องรู้และปฏิบัติได้ สิ่งที่นักเรียนได้รับการพัฒนาผลงานที่ได้จากการเรียนรู้และปฏิบัติ การวัดและประเมินผล ฯลฯ ครบถ้วนตามกระบวนการของ KPA

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใช้แนวทางการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (WPPPW)

 

ผู้แต่ง

Dorothy Adams, Michele Crawford, Rachel Finnie, Diana Shotton


จำนวน      


Copyright © 2014-2016 All Rights Reserved.